28.7.11

a lifetime change

...det är många som funderar, många som speckulerar och desto fler som undrar vad som är anledningen till att jag inte hört av mig på 1,5 månad. Det är helt enkelt så att familjen delas mitt itu men kommer att leva vidare på två adresser här i Malmö. Det är en tuff tid för oss trots att vi är vänner. Allt som är bäst för barnen är bäst för oss...

..frilans kommer jag ändå att syssla med och jag kommer att jobba på desto mer varannan vecka framöver.
Jag ber Er alla att avstå från följdfrågor och kommentarer via bloggen. Självklart får ni höra av er på klararipa@gmail.com. Av respekt för alla berörda parter ber jag Er där ute att mest läsa detta som information och låter allt övrigt flyta på som vanligt. Det betyder mycket för mig.

I morgon får jag tillträde till min 50-tals pärla i Slottstaden och ser spänt på framtiden som ny förvaltare av den bostad som varit Birgits i över 40 år. Jag skall vårda denna pärla ömt och hoppas göra henne stolt. Självklart kommer jag att uppdatera med bilder från lägenheten samt från mina nya projekt här i livet.
Kramar till Er alla och stort TACK till Er alla som redan hört av Er och undrat hur Jag mår. <3
_________________________________________________________________________________

... there are many who think, who speculate and more who wonder what the reason for me not having posted anything for the last 1.5 months. It is simply that the family has been divided into two but will live on at two addresses here in Malmö. It's a tough time for us even though we're friends. All that's best for the children is best for us ...


.. freelance, I still do and I will be working on more every two weeks to come...
I request you all to refrain from follow-up questions and comments via the blog. Of course, you may contact me at klararipa@gmail.com. Out of respect for all concerned, I ask you out there that mostly read this as information and let everything else flow on as usual. It means a lot to me.
Tomorrow, I get access to my pearl from the 50's in Slottstaden, Malmö and I look intently at the future as the new manager of the home that was Birgit's for over 40 years. I will cherish this gem fondly and hope to make her proud. Of course, I will update with pictures from the apartment and from my new project in life.

Hugs to you all and many thanks to you all who have given me a sign of concern. <3

//KLARA

No comments: