17.1.12

Ställa upp för varandra

Idag fick man bekräftat att man trots allt jobbigt runt omkring en ändå haft lyckan att vara en del av en separation som sker utifrån barnens bästa och där föräldrarna kan samarbeta. Underbar lättnad att känna att man kan ställa upp för varandra och det är ju trots allt en stadig grund att stå på för att visa att vi båda bara vill det bästa för barnen. Så ett tack sitter vä egentligen rätt fint! Tack!

No comments: